"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau diantara orang yang bersujud yakni solat.Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu." Al-Hijr : 98-99

Thursday, March 26, 2015

Sebuah portal akhbar juga melaporkan perkara sama akan tetapi bermula pada ayat "Ada dalam kalangan umat Islam ....." dan tajuk pun bertukar. Mereka menulis dengan "Hadi: Muslim 'kakaktua tolak hudud".

Pada mula-mula saya baca seolah-olah TG Hadi Awang macam egonya ayat, bila baca teks yang asal baru terang lagi bersuluh. Tajuk asal berbunyi "Surat terbuka"...TG Hadi Awang tak kata burung kakaktua.

Bukan sekali dua tapi dah banyak kali bila bab Islam je mesti ada spin oleh portal akhbar ini. Boleh jadi akhbar ini geng jaringan anti Islam yang bertebaran di Malaysia ini.

Ini teks asal:

Saudara dan saudari yang dihormati,

Dengan rasa rendah diri, surat ini saya tujukan kepada semua umat Islam dengan semangat saling ingat memperingati sesama kita.

Ada dalam kalangan umat Islam yang memberi alasan bagi menolak usul persendirian berkaitan undang-undang jenayah dengan menggunakan beberapa perkataan yang berkaitan hukum Islam. Antaranya menyebut perkataan-perkataan seperti “Siyasah Syari’yyah”, “Maqasid Syari’ah”, “Fiqh Aulawiyyat”, “Maslahah” dan lain-lain. 

Ketika membicarakan tajuk yang berat seperti ini, maka tentunya sangatlah tidak manis sekiranya kita menjadi laksana burung kakaktua yang pandai hanya menyebut kalimah yang diajar oleh tuannya, namun tetap berstatus binatang tanpa akal tanpa memahami hakikat atau tasawwur daripada perkataan yang diucap. Maka menjelaskan maknanya dengan ilmu yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah adalah sangat penting.

“Hudud” adalah cabutan daripada salah satu daripada hukum jenayah yang banyak dan menyeluruh. Mungkin sengaja dijadikan hujah yang difikirkan bagi menolak syari’at. Mereka menganggap Hudud paling sesuai dijadikan sasaran kerana pandangan mereka paling ganas, tanpa mengetahui secara detail dan objektif. Tanpa menyedari pula betapa ganasnya undang-undang ciptaan manusia yang masih dibanggakan, seperti hukuman bunuh secara kuno : menjerut tali ke leher secara menggantung, begitu juga hukuman sebat sehingga menyeksa  tanpa kesan mendidik masyarakat.

Penjelasan ini khusus bagi penganut Islam yang jahil tanpa dimaafkan, kerana beriman tanpa ilmu dan tidak berbudiman terhadap agama sendiri, serta tanpa peduli terhadap batas-batas iman dan kufur yang wajib diketahui dan dipelihara secara fardu ‘ain.

Dr Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya تيسير الفقه للمسلم المعاصر [Memudahkan kefahaman (terhadap agama) kepada Muslim Semasa atau terkini] di halaman 102 menjelaskan :

Terdapat tiga madrasah (pandangan) apabila menghadapi masalah semasa :

1- Kalangan yang berpegang kepada nas juzi’i yang zahir secara jumud tanpa menterjemahkannya secara ijtihad melalui ilmu Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid.

2- Kalangan yang menyalahggunakan Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid sehingga membelakangi nas yang nyata.

3- Kalangan yang mengambil kira kedua-dua aspek yang penting dalam ilmu Islam.

Nas yang nyata adalah ilmu Allah yang difirmankan atau ucapan Rasul S.A.W. yang bersifat ma’sum. Adapun yang lain dari nas yang nyata adalah keizinan Allah bagi ruang ijtihad di kalangan para ulama bagi melaksanakan syariat Islam dengan bijak dan adil, bukannya meninggal syariat Allah dengan alasan sehingga  boleh digantikan dengan undang-undang ciptaan manusia yang dianggap lebih baik.

1- Siyasah Syari’yyah

Perkataan  “siyasah” daripada bahasa Arab yang bermaksud mentadbir, mengurus dan memandu atau memimpin yang disebut terkini dengan perkataan politik atau pentadbiran atau panduan. Dicampur dengan perkataan Syara’ dengan maksud kaitannya dengan urusan pelaksanaan syariat mengikut jadual, pelaksanaan, dan pengurusan melaksanakan hukum Islam, bukannya meninggalkan hukum Islam untuk diganti dengan yang lain. (Sila lihat huraian secara khsus dalam kitab-kitab  Ahkam Sultaniyyah Karangan  al-Mawardi dan Ghiath karangan  Imam Haramain daripada Mazhab Syafei; al-Sair al-Kabir daripada mazhab Hanafi; Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyyah dan Turuq Hukmiyyah Ibnu Qayyim  daripada mazhab Hambali dan Muqaddimah Ibnu Khaldun daripada mazahab Maliki).      

Tegasnya ialah melaksanakan Syariat dengan betul, bukannya meninggalkan Syariat Allah dengan gantian hukum yang lain.  

2- Maqasid Syari’ah

“Maqasid” bermakna tujuan-tujuan, maksudnya ialah tujuan pelaksanaan syariat. Objektifnya ialah cara mencapai matlamat membawa maslahat kebaikan kepada manusia secara umum dan khusus secara adil dan istiqamah dan menolak kemudaratan. Di sini pula ada tujuan yang telah ditetapkan oleh syara’  dan ada juga yang tidak disebut di mana Allah memberi keizinan mengikut kemampuan akal dan ilmu manusia.

(Kepada yang mampu berbahasa Arab sila rujuk kepada dua tokoh ilmu Maqasi: Al Syatibi: Al Muwafaqat: J:2, muka surat 391. Ibnu ‘Asyur : muka surat 19)

Contohnya, apabila khalifah Umar R.A. tidak memotong tangan pencuri di tahun melesetnya ekonomi kerana berlakunya kemarau panjang, dan bukannya kerana meninggalkan hudud, tetapi disebabkan melihat keadaan desakan hidup apabila dibayar gaji yang tidak mencukupi, menjadikan seseorang itu melakukan jenayah secara terdesak. Maka kerana itu hukuman potong tangan adalah haram dilaksanakan, kerana Hadis Rasulullah S.A.W: “Hukuman Hudud ditolak (kerana adanya syubuhat”.

Ditolak hukuman hudud ini pula bukan bermakna terlepas begitu sahaja. Tetapi hendaklah dipindahkan kepada hukuman takzir yang termasuk dalam ruang Syariat Islam. Hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan kerana tidak memenuhi syarat yang mencapai adil dan mendidik masyarakat mengikut kemampuan. Mudarat daripada kemelesetan ekonomi yang menimpa penjenayah adalah lebih besar. Sebaliknya kalau pencuri itu seorang berpendapatan tinggi sudah tentu dihukumkan.          

Maqasid Syari’ah tidak bermakna membatalkan penguatkusaan undang-undang Hudud. Maqasid Syari’ah dalam hal ini bermakna hukuman tidak boleh dijatuhkan kerana menafikan tindakan secara adil yang menjadi matlamat syariat. Kalau dijatuhkan hukuman juga, bermakna kita tidak melaksanakan syariat kerana tidak mencapai matlamatnya. Meninggalkan syariat secara total menghilangkan segala maqasidnya.

Contohnya juga ialah mengenai kalimah Allah dibenarkan penggunaannya pada asalnya oleh penganut bukan Islam walau pun salah mengikut penafsiran kita, tetapi apabila tujuan penggunaannya bagi mengelirukan penganut Islam yang jahil, maka pihak berkuasa berkenaan agama Islam berhak menghalangnya . Mengikut  Qaedah الأمور بمقاصدها (Semua perkara dilihat juga kepada tujuannya).

3- Fiqh Aulawiyyat

Bermaksud melihat keutamaan secara fiqh (faham mengikut panduan Syariat).

Contohnya Islam meletakkan perkara keperluan rukun hidup bagi manusia ialah memelihara (1) Aqidah agama, (2) Nyawa, (3) Akal, (4) Keturunan dan (5) Harta.

Contohnya tidak dijatuhkan hukuman hudud terhadap pencuri kerana lapar adalah kerana keutamaan memelihara nyawa hendaklah didahulukan daripada memelihara harta. Hukuman hudud ditangguh dalam keadaan perang kerana menghalang penjenayah melarikan diri kepada musuh, kerana keselamatan negara diutamakan. Bukan bermakna penjenayah dibebaskan, tetapi diturunkan kepada hukuman takzir.

Orang bukan Islam dikecualikan dahulu kerana berdakwah dalam konsep tiada paksaan dalam agama adalah lebih aulawiyyat.

Contohnya juga seperti pengambilan tanah untuk mendirikan hospital atau jalan raya adalah diizinkan kerana kepentingan umum hendaklah didahulukan daripada kepentingan individu atau segelintir, dan hendaklah diganti tanah itu secara yang adil pula.

“Aulawiyyat” itu pula hendaklah dalam ruang lingkup hukum syariat terlebih dahulu, bukannya bermakna meninggalkan hukum syariat.

Apabila segala syarat tidak ada bagi hukum Hudud dan Qisas maka hendaklah dipilih dalam ruang hukum takzir yang sangat luas.

Bukannya melarikan diri kepada hukum ciptaan Barat yang banyak kelemahannya. Perlu disedari bahawa di sana ada juga tidak yang sama dengan undang – undang yang sedia ada, perbezaannya tidak ada roh seperti syariat Islam.

(Sila lihat Dr Yusuf Al Qardhawi dalam Siyasah Syariayyah halaman 284-297)

4- Maslahah

“Maslahah” dengan maksud tujuan membawa kebaikan. Sama ada mendapat faedah atau menolak kemudaratan.

Para ulama membahagikan maslahat itu kepada tiga kedudukan :

1- Maslahah Mu’atabarah

Ialah dalam perkara yang telah ditetap oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Rahmat terhadap makhluknya. Maka ada yang diwajibkan dan ada pula yang diharamkan. Maka percayalah bahawa semua yang diwajibkan tetap membawa kebaikan dunia dan akhirat. Perkara yang diharamkan tetap mendatang mudarat kepada diri atau masyarakat. Contohnya ialah seperti wajibnya berpuasa kepada yang mampu dan haramnya arak dan judi. Ianya adalah ketetapan Allah SWT.

2- Maslahah Mulghah

Dalam perkara yang diharamkan kerana mudaratnya lebih besar atau manfaatnya tidak ada .Contohnya seorang yang mencuri atau merompak atau mengedar dadah dengan maslahat mengumpul duit untuk kebajikan atau nafkah keluarga. Maslahat ini dibatalkan kerana mudaratnya sangat besar sehingga menimbus segala kebaikannya.

3- Maslahah mursalah atau Masoleh mursalah

Dalam perkara yang didiamkan oleh al-Quran dan Hadis maka ruangnya adalah terlalu luas kepada manusia di sepanjang zaman.

Melaksanakan Syariat adalah maslahah yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Penyayang kepada makhluknya.

Isu Enakmen Kanun Jenayah Syariat (KJS) Negeri Kelantan

Isu undang-undang  jenayah Syariat menjadi hangat sejak kedatangan penjajah apabila mereka menghapuskannya. Seterusnya menjadi hangat di kalangan umat Islam sendiri kerana kejahilan agama dan pendekatan, sehingga berlakunya isu kafir mengafir dalam masyarakat sendiri kerana kejahilan hukum dan kejahilan  cara pendekatan berdakwah.

Apabila keadaan dapat diredakan, maka PAS mengambil langkah ke depan melalui kemenangannya di Kelantan, kemudiannya di Terengganu secara ilmu dan demokratik.

Langkah pertama ialah menubuhkan pasukan daripada Parti dan kerajaan. Pasukan ini melibatkan Ketua Dewan Ulama dan kalangan ahli majlis Syura Ulama, Tun Saleh Abas (Mantan Ketua Hakim Negara), al-Marhum Prof Ahmad Ibrahim salah seorang pengasas UIA (mantan Ahli Jawatankuasa PAS Pusat tahun lima puluhan daripada Singapura dan mantan Peguam Negara Singapura yang pertama), al-Marhum Dr Mahmud Saedon Awang Osman dari UIA dan Pakar Syariah Negara Brunei Darussalam,  al-marhum Datuk Abdul Halim Muhammad mantan Penasihat undang-undang negeri Kelantan dan Exco kerajaan negeri, dan Datuk Daud Mohamad Kadi Besar negeri Kelantan.

Sebelum enakmen ini dibawa kepada DUN Negeri Kelantan, ianya terlebih dahulu dibentangkan kepada umum di berbagai forum – seminar dan dialog. Akhirnya enakmen berkenaan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 1993 dan DUN Terengganu pada tahun 2000. Manakala Kelantan pula memperkukuhkannya secara mengadakan seminar dan sambutan mengenainya secara tahunan.

Kini setelah lebih dari 20 tahun (dua puluh tahun) PAS memperkenalkan enakmen ini, disamping melaksanakan proses pendidikan mengenai KJS dalam masyarakat, dialog dan sebagainya, maka PAS ingin bergerak setapak lagi dalam proses mendidik masyarakat untuk mengenali hukum-hakam syariat Islam yang menyeluruh. Hasilnya kini suara yang mengeji hukum Islam ini semakin hari menjadi terpencil.

Maka dengan sedikit ruang yang ada ini, Enakmen KJS ini mengalami beberapa pindaan- pindaan memperkemaskannya dengan mengambil kira cabaran dalam perlembagaan dan masyarakat majmuk, tanpa paksaan, dan bagi orang Islam sahaja setelah mengambil kira pandangan para ulama daripada semua mazhab dan sejarah pelaksanaan yang berjaya di sepanjang zaman.

Dalam masa yang sama, apa yang ingin dicadang dan akan dibawa oleh PAS menerusi Private Members Bill nanti pula bukanlah rang undang-undang hudud, tetapi pindaan dalam akta Mahkamah Syariah untuk membuka sedikit ruang bagi membolehkan satu-dua aspek syariah itu dilaksanakan terhadap penganut Islam sahaja.

Kita adalah makhluk yang berilmu, bertamadun dan matang. Maka dengarlah dahulu apa yang ingin dikemukakan. Jangan terus melompat dan bertempik gegak gempita memberikan kritikan tanpa mengetahui hujung pangkalnya.

Firman Allah:


(Dan hendaklah kamu melaksanakan kalangan mereka hukum yang telah diturunkan oleh Allah,dan jangan sekali-kali engkau mengikut hawa nafasu mereka (meninggalkan hukum Allah) sehingga engkau meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka jika sekiranya mereka berpaling(enggan)maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah hendak mengenakan mereka dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada maknusia itu adalah orang-orang yang jahat). Adakah mereka mahukan hukum jahiliyyah, padahal siapakan lagi yang paling baik hukumnya  daripada Allah kepada orang-orang yang percaya dengan yakin).  

Semoga semua kita mendapat manafaatnya dan mencapai keredhaan Allah SWT.

Saudaramu dalam Islam,
ABDUL HADI AWANG
PRESIDEN PAS  

Sumber: Pas.org

Sebuah portal akhbar juga melaporkan perkara sama akan tetapi bermula pada ayat "Ada dalam kalangan umat Islam ....." dan tajuk pun bertukar. Mereka menulis dengan "Hadi: Muslim 'kakaktua tolak hudud".

Pada mula-mula saya baca seolah-olah TG Hadi Awang macam egonya ayat, bila baca teks yang asal baru terang lagi bersuluh. Tajuk asal berbunyi "Surat terbuka"...TG Hadi Awang tak kata burung kakaktua.

Bukan sekali dua tapi dah banyak kali bila bab Islam je mesti ada spin oleh portal akhbar ini. Boleh jadi akhbar ini geng jaringan anti Islam yang bertebaran di Malaysia ini.

Ini teks asal:

Saudara dan saudari yang dihormati,

Dengan rasa rendah diri, surat ini saya tujukan kepada semua umat Islam dengan semangat saling ingat memperingati sesama kita.

Ada dalam kalangan umat Islam yang memberi alasan bagi menolak usul persendirian berkaitan undang-undang jenayah dengan menggunakan beberapa perkataan yang berkaitan hukum Islam. Antaranya menyebut perkataan-perkataan seperti “Siyasah Syari’yyah”, “Maqasid Syari’ah”, “Fiqh Aulawiyyat”, “Maslahah” dan lain-lain. 

Ketika membicarakan tajuk yang berat seperti ini, maka tentunya sangatlah tidak manis sekiranya kita menjadi laksana burung kakaktua yang pandai hanya menyebut kalimah yang diajar oleh tuannya, namun tetap berstatus binatang tanpa akal tanpa memahami hakikat atau tasawwur daripada perkataan yang diucap. Maka menjelaskan maknanya dengan ilmu yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah adalah sangat penting.

“Hudud” adalah cabutan daripada salah satu daripada hukum jenayah yang banyak dan menyeluruh. Mungkin sengaja dijadikan hujah yang difikirkan bagi menolak syari’at. Mereka menganggap Hudud paling sesuai dijadikan sasaran kerana pandangan mereka paling ganas, tanpa mengetahui secara detail dan objektif. Tanpa menyedari pula betapa ganasnya undang-undang ciptaan manusia yang masih dibanggakan, seperti hukuman bunuh secara kuno : menjerut tali ke leher secara menggantung, begitu juga hukuman sebat sehingga menyeksa  tanpa kesan mendidik masyarakat.

Penjelasan ini khusus bagi penganut Islam yang jahil tanpa dimaafkan, kerana beriman tanpa ilmu dan tidak berbudiman terhadap agama sendiri, serta tanpa peduli terhadap batas-batas iman dan kufur yang wajib diketahui dan dipelihara secara fardu ‘ain.

Dr Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya تيسير الفقه للمسلم المعاصر [Memudahkan kefahaman (terhadap agama) kepada Muslim Semasa atau terkini] di halaman 102 menjelaskan :

Terdapat tiga madrasah (pandangan) apabila menghadapi masalah semasa :

1- Kalangan yang berpegang kepada nas juzi’i yang zahir secara jumud tanpa menterjemahkannya secara ijtihad melalui ilmu Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid.

2- Kalangan yang menyalahggunakan Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid sehingga membelakangi nas yang nyata.

3- Kalangan yang mengambil kira kedua-dua aspek yang penting dalam ilmu Islam.

Nas yang nyata adalah ilmu Allah yang difirmankan atau ucapan Rasul S.A.W. yang bersifat ma’sum. Adapun yang lain dari nas yang nyata adalah keizinan Allah bagi ruang ijtihad di kalangan para ulama bagi melaksanakan syariat Islam dengan bijak dan adil, bukannya meninggal syariat Allah dengan alasan sehingga  boleh digantikan dengan undang-undang ciptaan manusia yang dianggap lebih baik.

1- Siyasah Syari’yyah

Perkataan  “siyasah” daripada bahasa Arab yang bermaksud mentadbir, mengurus dan memandu atau memimpin yang disebut terkini dengan perkataan politik atau pentadbiran atau panduan. Dicampur dengan perkataan Syara’ dengan maksud kaitannya dengan urusan pelaksanaan syariat mengikut jadual, pelaksanaan, dan pengurusan melaksanakan hukum Islam, bukannya meninggalkan hukum Islam untuk diganti dengan yang lain. (Sila lihat huraian secara khsus dalam kitab-kitab  Ahkam Sultaniyyah Karangan  al-Mawardi dan Ghiath karangan  Imam Haramain daripada Mazhab Syafei; al-Sair al-Kabir daripada mazhab Hanafi; Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyyah dan Turuq Hukmiyyah Ibnu Qayyim  daripada mazhab Hambali dan Muqaddimah Ibnu Khaldun daripada mazahab Maliki).      

Tegasnya ialah melaksanakan Syariat dengan betul, bukannya meninggalkan Syariat Allah dengan gantian hukum yang lain.  

2- Maqasid Syari’ah

“Maqasid” bermakna tujuan-tujuan, maksudnya ialah tujuan pelaksanaan syariat. Objektifnya ialah cara mencapai matlamat membawa maslahat kebaikan kepada manusia secara umum dan khusus secara adil dan istiqamah dan menolak kemudaratan. Di sini pula ada tujuan yang telah ditetapkan oleh syara’  dan ada juga yang tidak disebut di mana Allah memberi keizinan mengikut kemampuan akal dan ilmu manusia.

(Kepada yang mampu berbahasa Arab sila rujuk kepada dua tokoh ilmu Maqasi: Al Syatibi: Al Muwafaqat: J:2, muka surat 391. Ibnu ‘Asyur : muka surat 19)

Contohnya, apabila khalifah Umar R.A. tidak memotong tangan pencuri di tahun melesetnya ekonomi kerana berlakunya kemarau panjang, dan bukannya kerana meninggalkan hudud, tetapi disebabkan melihat keadaan desakan hidup apabila dibayar gaji yang tidak mencukupi, menjadikan seseorang itu melakukan jenayah secara terdesak. Maka kerana itu hukuman potong tangan adalah haram dilaksanakan, kerana Hadis Rasulullah S.A.W: “Hukuman Hudud ditolak (kerana adanya syubuhat”.

Ditolak hukuman hudud ini pula bukan bermakna terlepas begitu sahaja. Tetapi hendaklah dipindahkan kepada hukuman takzir yang termasuk dalam ruang Syariat Islam. Hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan kerana tidak memenuhi syarat yang mencapai adil dan mendidik masyarakat mengikut kemampuan. Mudarat daripada kemelesetan ekonomi yang menimpa penjenayah adalah lebih besar. Sebaliknya kalau pencuri itu seorang berpendapatan tinggi sudah tentu dihukumkan.          

Maqasid Syari’ah tidak bermakna membatalkan penguatkusaan undang-undang Hudud. Maqasid Syari’ah dalam hal ini bermakna hukuman tidak boleh dijatuhkan kerana menafikan tindakan secara adil yang menjadi matlamat syariat. Kalau dijatuhkan hukuman juga, bermakna kita tidak melaksanakan syariat kerana tidak mencapai matlamatnya. Meninggalkan syariat secara total menghilangkan segala maqasidnya.

Contohnya juga ialah mengenai kalimah Allah dibenarkan penggunaannya pada asalnya oleh penganut bukan Islam walau pun salah mengikut penafsiran kita, tetapi apabila tujuan penggunaannya bagi mengelirukan penganut Islam yang jahil, maka pihak berkuasa berkenaan agama Islam berhak menghalangnya . Mengikut  Qaedah الأمور بمقاصدها (Semua perkara dilihat juga kepada tujuannya).

3- Fiqh Aulawiyyat

Bermaksud melihat keutamaan secara fiqh (faham mengikut panduan Syariat).

Contohnya Islam meletakkan perkara keperluan rukun hidup bagi manusia ialah memelihara (1) Aqidah agama, (2) Nyawa, (3) Akal, (4) Keturunan dan (5) Harta.

Contohnya tidak dijatuhkan hukuman hudud terhadap pencuri kerana lapar adalah kerana keutamaan memelihara nyawa hendaklah didahulukan daripada memelihara harta. Hukuman hudud ditangguh dalam keadaan perang kerana menghalang penjenayah melarikan diri kepada musuh, kerana keselamatan negara diutamakan. Bukan bermakna penjenayah dibebaskan, tetapi diturunkan kepada hukuman takzir.

Orang bukan Islam dikecualikan dahulu kerana berdakwah dalam konsep tiada paksaan dalam agama adalah lebih aulawiyyat.

Contohnya juga seperti pengambilan tanah untuk mendirikan hospital atau jalan raya adalah diizinkan kerana kepentingan umum hendaklah didahulukan daripada kepentingan individu atau segelintir, dan hendaklah diganti tanah itu secara yang adil pula.

“Aulawiyyat” itu pula hendaklah dalam ruang lingkup hukum syariat terlebih dahulu, bukannya bermakna meninggalkan hukum syariat.

Apabila segala syarat tidak ada bagi hukum Hudud dan Qisas maka hendaklah dipilih dalam ruang hukum takzir yang sangat luas.

Bukannya melarikan diri kepada hukum ciptaan Barat yang banyak kelemahannya. Perlu disedari bahawa di sana ada juga tidak yang sama dengan undang – undang yang sedia ada, perbezaannya tidak ada roh seperti syariat Islam.

(Sila lihat Dr Yusuf Al Qardhawi dalam Siyasah Syariayyah halaman 284-297)

4- Maslahah

“Maslahah” dengan maksud tujuan membawa kebaikan. Sama ada mendapat faedah atau menolak kemudaratan.

Para ulama membahagikan maslahat itu kepada tiga kedudukan :

1- Maslahah Mu’atabarah

Ialah dalam perkara yang telah ditetap oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Rahmat terhadap makhluknya. Maka ada yang diwajibkan dan ada pula yang diharamkan. Maka percayalah bahawa semua yang diwajibkan tetap membawa kebaikan dunia dan akhirat. Perkara yang diharamkan tetap mendatang mudarat kepada diri atau masyarakat. Contohnya ialah seperti wajibnya berpuasa kepada yang mampu dan haramnya arak dan judi. Ianya adalah ketetapan Allah SWT.

2- Maslahah Mulghah

Dalam perkara yang diharamkan kerana mudaratnya lebih besar atau manfaatnya tidak ada .Contohnya seorang yang mencuri atau merompak atau mengedar dadah dengan maslahat mengumpul duit untuk kebajikan atau nafkah keluarga. Maslahat ini dibatalkan kerana mudaratnya sangat besar sehingga menimbus segala kebaikannya.

3- Maslahah mursalah atau Masoleh mursalah

Dalam perkara yang didiamkan oleh al-Quran dan Hadis maka ruangnya adalah terlalu luas kepada manusia di sepanjang zaman.

Melaksanakan Syariat adalah maslahah yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Penyayang kepada makhluknya.

Isu Enakmen Kanun Jenayah Syariat (KJS) Negeri Kelantan

Isu undang-undang  jenayah Syariat menjadi hangat sejak kedatangan penjajah apabila mereka menghapuskannya. Seterusnya menjadi hangat di kalangan umat Islam sendiri kerana kejahilan agama dan pendekatan, sehingga berlakunya isu kafir mengafir dalam masyarakat sendiri kerana kejahilan hukum dan kejahilan  cara pendekatan berdakwah.

Apabila keadaan dapat diredakan, maka PAS mengambil langkah ke depan melalui kemenangannya di Kelantan, kemudiannya di Terengganu secara ilmu dan demokratik.

Langkah pertama ialah menubuhkan pasukan daripada Parti dan kerajaan. Pasukan ini melibatkan Ketua Dewan Ulama dan kalangan ahli majlis Syura Ulama, Tun Saleh Abas (Mantan Ketua Hakim Negara), al-Marhum Prof Ahmad Ibrahim salah seorang pengasas UIA (mantan Ahli Jawatankuasa PAS Pusat tahun lima puluhan daripada Singapura dan mantan Peguam Negara Singapura yang pertama), al-Marhum Dr Mahmud Saedon Awang Osman dari UIA dan Pakar Syariah Negara Brunei Darussalam,  al-marhum Datuk Abdul Halim Muhammad mantan Penasihat undang-undang negeri Kelantan dan Exco kerajaan negeri, dan Datuk Daud Mohamad Kadi Besar negeri Kelantan.

Sebelum enakmen ini dibawa kepada DUN Negeri Kelantan, ianya terlebih dahulu dibentangkan kepada umum di berbagai forum – seminar dan dialog. Akhirnya enakmen berkenaan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 1993 dan DUN Terengganu pada tahun 2000. Manakala Kelantan pula memperkukuhkannya secara mengadakan seminar dan sambutan mengenainya secara tahunan.

Kini setelah lebih dari 20 tahun (dua puluh tahun) PAS memperkenalkan enakmen ini, disamping melaksanakan proses pendidikan mengenai KJS dalam masyarakat, dialog dan sebagainya, maka PAS ingin bergerak setapak lagi dalam proses mendidik masyarakat untuk mengenali hukum-hakam syariat Islam yang menyeluruh. Hasilnya kini suara yang mengeji hukum Islam ini semakin hari menjadi terpencil.

Maka dengan sedikit ruang yang ada ini, Enakmen KJS ini mengalami beberapa pindaan- pindaan memperkemaskannya dengan mengambil kira cabaran dalam perlembagaan dan masyarakat majmuk, tanpa paksaan, dan bagi orang Islam sahaja setelah mengambil kira pandangan para ulama daripada semua mazhab dan sejarah pelaksanaan yang berjaya di sepanjang zaman.

Dalam masa yang sama, apa yang ingin dicadang dan akan dibawa oleh PAS menerusi Private Members Bill nanti pula bukanlah rang undang-undang hudud, tetapi pindaan dalam akta Mahkamah Syariah untuk membuka sedikit ruang bagi membolehkan satu-dua aspek syariah itu dilaksanakan terhadap penganut Islam sahaja.

Kita adalah makhluk yang berilmu, bertamadun dan matang. Maka dengarlah dahulu apa yang ingin dikemukakan. Jangan terus melompat dan bertempik gegak gempita memberikan kritikan tanpa mengetahui hujung pangkalnya.

Firman Allah:


(Dan hendaklah kamu melaksanakan kalangan mereka hukum yang telah diturunkan oleh Allah,dan jangan sekali-kali engkau mengikut hawa nafasu mereka (meninggalkan hukum Allah) sehingga engkau meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka jika sekiranya mereka berpaling(enggan)maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah hendak mengenakan mereka dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada maknusia itu adalah orang-orang yang jahat). Adakah mereka mahukan hukum jahiliyyah, padahal siapakan lagi yang paling baik hukumnya  daripada Allah kepada orang-orang yang percaya dengan yakin).  

Semoga semua kita mendapat manafaatnya dan mencapai keredhaan Allah SWT.

Saudaramu dalam Islam,
ABDUL HADI AWANG
PRESIDEN PAS  

Sumber: Pas.org

Monday, March 23, 2015


Implikasi daripada perbincangan kolektif para perwakilan para Persidangan Ijtimak Antarabangsa Perpaduan Ummah pada 20-21 MAC 2015 yang diwakili perwakilan 41 buah negara. Maka dengan ini, kami mengisytiharkan resolusi persidangan yang dinamakan sebagai Deklarasi Rusila 2015 seperti berikut:

Isu Palestin:


1. Perlunya sebuah struktur penyelerasan yang lebih berkesan dengan mewujudkan sebuah Pusat Penyelarasan Bantuan Palestin Global dan Pusat-Pusat Penyelarasan Bantuan Palestin di pelbagai wilayah yang sesuai dengan peranan utama iaitu:

a. Penyelarasan bantuan fizikal dan dana
b. Penyelarasan pembangunan dan pendidikan semula Palestin
c. Penyelarasan aktiviti pembangunan pendidikan rakyat Palestin

2. Mencadangkan agar Pusat Penyelarasan Bantuan Palestin Global atau Global Coordination Centre for Palestinian Aid (GCCPA) adalah ditempatkan di Turki.

3. Menyeru supaya Kesatuan Ulama’ Sedunia memainkan perasan yang efektif sebagai wadah yang memanyungi pusat-pusat penyelarasan tersebut dan melantik jawatankuasa Protem daripada kalangan wakil-wakil gerakan Islam.

Kebajikan Muslim minority dan jaringan sivil:


1. Gerakan Islam di seluruh dunia mengiktiraf badan gabungan NGO-NGO kebajikan gerakan Islam sebagai badan penyelaras di peringkat global di bawah Kesatuan Ulama’ Sedunia.

2. Bersetuju agar skop utama badan penyelaras tersebut merangkumi pusat:
a. Menyelaras bantuan
b. Menyelaras pemgumpulan dan pengagihan dana
c. Penyebaran maklumat
d. Penyelaras pembangunan masyarakat dari pelbagai aspek termasuk kebajikan, pendidikan, kemahiran, ekonomi dan lain-lain.
e. Latihan menangani “bencana dan pemulihan”

3. Menyatakan kesatuan dan dokongan sepenuhnya dengan kejerihan umat Islam tertindas di Kashmir, Nepal dan Arakan. Ini termasuk hak pemberdayaan sendiri bagi rakyat Kashmir sebagaimana termaktub dalam Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

4. Membangunkan pengkalan data bagi semua NGO Islam yang terlibat dalam aktiviti kebajikan dan lain-lain bagi masyarakat Muslim minoriti.

5. Membangunkan peta Muslim sedunia yang terkini.

6. Menjadikan Malaysia sebagai secretariat badan penyelaras.

Pengupayaan Dakwah di negara Umat Islam:


1. Membangunkan Pusat Pembangunan Insan (Human Development Centers) di bawah Kesatuan Ulamak Islam Sedunia bagi mengambil tanggungjawab tersebut.

i. Melatih aktivis dakwah dengan ilmu dan kemahiran yang komprehensif dan menyeluruh
ii. Menjadi pusat penyebaran pemahaman Islam yang sebenar dan sekaligus membentuk imej Islam yang positif.
iii. Pusat penyelarasan maklumat aktiviti dakwah antarabangsa

2. Mewujudkan Pusat Pembangunan Insan serantau di Afrika Tengah, Asia Selatan, Timur Jauh, Asia Tengan dan Balkan.

3. Membangunkan platform bagi jaringan aktiviti dakwah global dalam bentuk sebuah persidangan dakwah antarabangsa.

4. Menjadikan Malaysia sebagai secretariat Pembangunan Insan Islam Global.

Sumber: Harakahdaily


Implikasi daripada perbincangan kolektif para perwakilan para Persidangan Ijtimak Antarabangsa Perpaduan Ummah pada 20-21 MAC 2015 yang diwakili perwakilan 41 buah negara. Maka dengan ini, kami mengisytiharkan resolusi persidangan yang dinamakan sebagai Deklarasi Rusila 2015 seperti berikut:

Isu Palestin:


1. Perlunya sebuah struktur penyelerasan yang lebih berkesan dengan mewujudkan sebuah Pusat Penyelarasan Bantuan Palestin Global dan Pusat-Pusat Penyelarasan Bantuan Palestin di pelbagai wilayah yang sesuai dengan peranan utama iaitu:

a. Penyelarasan bantuan fizikal dan dana
b. Penyelarasan pembangunan dan pendidikan semula Palestin
c. Penyelarasan aktiviti pembangunan pendidikan rakyat Palestin

2. Mencadangkan agar Pusat Penyelarasan Bantuan Palestin Global atau Global Coordination Centre for Palestinian Aid (GCCPA) adalah ditempatkan di Turki.

3. Menyeru supaya Kesatuan Ulama’ Sedunia memainkan perasan yang efektif sebagai wadah yang memanyungi pusat-pusat penyelarasan tersebut dan melantik jawatankuasa Protem daripada kalangan wakil-wakil gerakan Islam.

Kebajikan Muslim minority dan jaringan sivil:


1. Gerakan Islam di seluruh dunia mengiktiraf badan gabungan NGO-NGO kebajikan gerakan Islam sebagai badan penyelaras di peringkat global di bawah Kesatuan Ulama’ Sedunia.

2. Bersetuju agar skop utama badan penyelaras tersebut merangkumi pusat:
a. Menyelaras bantuan
b. Menyelaras pemgumpulan dan pengagihan dana
c. Penyebaran maklumat
d. Penyelaras pembangunan masyarakat dari pelbagai aspek termasuk kebajikan, pendidikan, kemahiran, ekonomi dan lain-lain.
e. Latihan menangani “bencana dan pemulihan”

3. Menyatakan kesatuan dan dokongan sepenuhnya dengan kejerihan umat Islam tertindas di Kashmir, Nepal dan Arakan. Ini termasuk hak pemberdayaan sendiri bagi rakyat Kashmir sebagaimana termaktub dalam Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

4. Membangunkan pengkalan data bagi semua NGO Islam yang terlibat dalam aktiviti kebajikan dan lain-lain bagi masyarakat Muslim minoriti.

5. Membangunkan peta Muslim sedunia yang terkini.

6. Menjadikan Malaysia sebagai secretariat badan penyelaras.

Pengupayaan Dakwah di negara Umat Islam:


1. Membangunkan Pusat Pembangunan Insan (Human Development Centers) di bawah Kesatuan Ulamak Islam Sedunia bagi mengambil tanggungjawab tersebut.

i. Melatih aktivis dakwah dengan ilmu dan kemahiran yang komprehensif dan menyeluruh
ii. Menjadi pusat penyebaran pemahaman Islam yang sebenar dan sekaligus membentuk imej Islam yang positif.
iii. Pusat penyelarasan maklumat aktiviti dakwah antarabangsa

2. Mewujudkan Pusat Pembangunan Insan serantau di Afrika Tengah, Asia Selatan, Timur Jauh, Asia Tengan dan Balkan.

3. Membangunkan platform bagi jaringan aktiviti dakwah global dalam bentuk sebuah persidangan dakwah antarabangsa.

4. Menjadikan Malaysia sebagai secretariat Pembangunan Insan Islam Global.

Sumber: Harakahdaily

Thursday, March 19, 2015


19 Mac 2015 (Khamis)

10:00 am
Pendaftaran Ijtimak
7:15 pm 
Solat Maghrib
Solat Hajat
Kuliah Maghrib oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
Solat Isya’
9:00 pm               
Program Pra Ijtima
Bacaan Al-Quran oleh :  Ustaz Tarmizi Ali (Johan Qari Antarabangsa)
Ucapan  Pelancaran Montaj  Gema Tadahan Wahyu oleh YAB Dato’ Ahmad Yakob (Ketua Dewan Ulama PAS Pusat)
Selawat Pembukaan (Soutul Amal & Seedrain)
Pelancaran  Lagu  Tema Ijtimak. (Soutul Amal)
Persembahan Seedrain
Persembahan Artis Jemputan GAZA
MC (Soalan Kuiz & Nombor SMS)
10:15 pm
Bicara Tadahan Wahyu Bersama
1. Dato’ Tuan Ibrahim Tuan Man 
2. Ustaz Azahar Idrus
3. IM Fakhrurazi (Moderator)
Kutipan Derma & Pelancaran Pertandingan Fotografi Ijimak  Dilancarkan Oleh UAI
Pengumuman dan Penyampian Hadiah Pemenang  Bertuah
11:50 pm  
Asma Al-husna
12:00 am  
Bersurai
                 
20 Mac 2015 (Jumaat)

6:00 am
Solat Subuh
Kuliah Subuh Oleh Dato’ Nasaruddin Daud
8.45 am   
Majlis Perasmian Ijtima Antarabangsa Perpaduan Ummah kali ke 3
9.00 am 
Ketibaan Dato’ Seri  Tuan Guru Haji Abdul Hadi Naib Ketua kesatuan  Ulama Islam  Sedunia Merangkap Presiden PAS Malaysia
Pemeriksaan Pembarisan Unit Amal Malaysia & Semua Ketumbukan Berunifom
Alunan Lagu Amal dan Menaikkan Bendera Unit Amal
Ketibaan Dan Penyerahan Panji Oleh  ARC
Mengumumkan Ketibaan Tuan Guru Presiden Ke Pentas Utama
Alunan ayat  Suci AL-QURAN oleh Ustaz Tarmizi Ali
Lagu Negaraku Dan Lagu Tema Ijtimak Oleh Soutul Amal
Ucapan Pengerusi JK Induk Ijtimak
Ucapan aluan oleh Sheikh Abd Rashid AlGhannusi (An-Nahdzah Tunisia)
Ucapan Perasmian Oleh Dato’ Seri  Tuan Guru Haji Abdul Hadi  
Gimik Pelancaran Ijtimak
12.00 pm  
Jamuan Tetamu
Khutbah di masjid masjid pilihan oleh pimpinan gerakan Islam antarabangsa
(Pentas Utama)
2:30 pm 
Persembahan Kalam Jamaie 3 bahasa
Ekspresi anak muda : solidariti buat Palestin
Pentas Muslimat bersama Pemimpin Muslimat Gerakan Islam Antarabangsa
Isteri Pemimpin Hamas Palestin
Ibu Lliza Sa`aduddin Djamal ( Wali Kota Banda Acheh ) Pimpinan Muslimat Partai PKS, Indonesia
YB Siti Zailah Mohd Yusuf ( Ketua DMPP )
(Di Pantai Rusila) 2:30 pm
Pertandingan memanah anjuran Pemuda PAS.
5:00 pm  
Pertandingan Pidato Pemuda Islam Semalaysia
(Dewan Banat) 5:00 pm  
Pertandingan anjuran Muslimat
1) Pertandingan Gubahan Kreatif
2) Pertandingan Anyaman Antarabangsa
3) Pertandingan Deco Kek Antarabangsa
4) Pertandingan Mewarna kanak kanak
5) Aisyah Corner
6) Xplorace
7:15 pm  
Solat Maghrib
Kuliah Maghrib oleh Pimpinan Gerakan Islam Antarabangsa
Solat Isya’
9.00 pm
Persembahan Byhaq
Persembahan Nasyid Antarabangsa
9.45 pm 
PIDATO TETAMU ANTARABANGSA
1. Shekh Sirajul Haq
2. Shekh Temel Karamullah Uglu
3. Hendrick / Ibrahim Jibrail
4. Dr Azzam Tamini
5. Mr Abu Annas
6. Dan lain lain lagi
12.00 am
Bersurai
                                 
21 Mac 2015 (Sabtu)

5:00 am
Qiamullail
Solat Subuh
Kuliah Subuh oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
8:00 am      
Talaqqi Kitab bersama Ulama Islam Tersohor Dunia
9.00 pm
Pidato Pimpinan Gerakan Islam Sedunia
2:30 pm 
Talk Show bersama keluarga Syuhada dari Palestin, Syiria dan Mesir

Persembahan Kanak kanak Palestin
4:30 pm             
Solat Asar
Tazkirah oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
5:00 pm 
Pentomen “Pilu Di Seluruh Dunia Islam”
Ceramah Khas oleh Penceramah Cilik dari Indonesia
7:15 pm 
Solat Maghrib
Kuliah Maghrib Oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
Solat Isya’
9:00 pm
Persembahan Qasidah
Pidato Kemuncak oleh
1. Dato’ Seri Tuan Guru Haji Hadi Awang (Naib Ketua Ulama Islam Sedunia)
2.Sheikh Ahmad Hammad Al Khalili        
3. Sheikh Mustafa Tahan Kuwait
4. Sheikh Salman Audah
5. Pemimpin Gerakan Islam Dunia
12:00 am
Bersurai

Sumber: Pas.org


19 Mac 2015 (Khamis)

10:00 am
Pendaftaran Ijtimak
7:15 pm 
Solat Maghrib
Solat Hajat
Kuliah Maghrib oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
Solat Isya’
9:00 pm               
Program Pra Ijtima
Bacaan Al-Quran oleh :  Ustaz Tarmizi Ali (Johan Qari Antarabangsa)
Ucapan  Pelancaran Montaj  Gema Tadahan Wahyu oleh YAB Dato’ Ahmad Yakob (Ketua Dewan Ulama PAS Pusat)
Selawat Pembukaan (Soutul Amal & Seedrain)
Pelancaran  Lagu  Tema Ijtimak. (Soutul Amal)
Persembahan Seedrain
Persembahan Artis Jemputan GAZA
MC (Soalan Kuiz & Nombor SMS)
10:15 pm
Bicara Tadahan Wahyu Bersama
1. Dato’ Tuan Ibrahim Tuan Man 
2. Ustaz Azahar Idrus
3. IM Fakhrurazi (Moderator)
Kutipan Derma & Pelancaran Pertandingan Fotografi Ijimak  Dilancarkan Oleh UAI
Pengumuman dan Penyampian Hadiah Pemenang  Bertuah
11:50 pm  
Asma Al-husna
12:00 am  
Bersurai
                 
20 Mac 2015 (Jumaat)

6:00 am
Solat Subuh
Kuliah Subuh Oleh Dato’ Nasaruddin Daud
8.45 am   
Majlis Perasmian Ijtima Antarabangsa Perpaduan Ummah kali ke 3
9.00 am 
Ketibaan Dato’ Seri  Tuan Guru Haji Abdul Hadi Naib Ketua kesatuan  Ulama Islam  Sedunia Merangkap Presiden PAS Malaysia
Pemeriksaan Pembarisan Unit Amal Malaysia & Semua Ketumbukan Berunifom
Alunan Lagu Amal dan Menaikkan Bendera Unit Amal
Ketibaan Dan Penyerahan Panji Oleh  ARC
Mengumumkan Ketibaan Tuan Guru Presiden Ke Pentas Utama
Alunan ayat  Suci AL-QURAN oleh Ustaz Tarmizi Ali
Lagu Negaraku Dan Lagu Tema Ijtimak Oleh Soutul Amal
Ucapan Pengerusi JK Induk Ijtimak
Ucapan aluan oleh Sheikh Abd Rashid AlGhannusi (An-Nahdzah Tunisia)
Ucapan Perasmian Oleh Dato’ Seri  Tuan Guru Haji Abdul Hadi  
Gimik Pelancaran Ijtimak
12.00 pm  
Jamuan Tetamu
Khutbah di masjid masjid pilihan oleh pimpinan gerakan Islam antarabangsa
(Pentas Utama)
2:30 pm 
Persembahan Kalam Jamaie 3 bahasa
Ekspresi anak muda : solidariti buat Palestin
Pentas Muslimat bersama Pemimpin Muslimat Gerakan Islam Antarabangsa
Isteri Pemimpin Hamas Palestin
Ibu Lliza Sa`aduddin Djamal ( Wali Kota Banda Acheh ) Pimpinan Muslimat Partai PKS, Indonesia
YB Siti Zailah Mohd Yusuf ( Ketua DMPP )
(Di Pantai Rusila) 2:30 pm
Pertandingan memanah anjuran Pemuda PAS.
5:00 pm  
Pertandingan Pidato Pemuda Islam Semalaysia
(Dewan Banat) 5:00 pm  
Pertandingan anjuran Muslimat
1) Pertandingan Gubahan Kreatif
2) Pertandingan Anyaman Antarabangsa
3) Pertandingan Deco Kek Antarabangsa
4) Pertandingan Mewarna kanak kanak
5) Aisyah Corner
6) Xplorace
7:15 pm  
Solat Maghrib
Kuliah Maghrib oleh Pimpinan Gerakan Islam Antarabangsa
Solat Isya’
9.00 pm
Persembahan Byhaq
Persembahan Nasyid Antarabangsa
9.45 pm 
PIDATO TETAMU ANTARABANGSA
1. Shekh Sirajul Haq
2. Shekh Temel Karamullah Uglu
3. Hendrick / Ibrahim Jibrail
4. Dr Azzam Tamini
5. Mr Abu Annas
6. Dan lain lain lagi
12.00 am
Bersurai
                                 
21 Mac 2015 (Sabtu)

5:00 am
Qiamullail
Solat Subuh
Kuliah Subuh oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
8:00 am      
Talaqqi Kitab bersama Ulama Islam Tersohor Dunia
9.00 pm
Pidato Pimpinan Gerakan Islam Sedunia
2:30 pm 
Talk Show bersama keluarga Syuhada dari Palestin, Syiria dan Mesir

Persembahan Kanak kanak Palestin
4:30 pm             
Solat Asar
Tazkirah oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
5:00 pm 
Pentomen “Pilu Di Seluruh Dunia Islam”
Ceramah Khas oleh Penceramah Cilik dari Indonesia
7:15 pm 
Solat Maghrib
Kuliah Maghrib Oleh Pimpinan Gerakan Islam Dunia
Solat Isya’
9:00 pm
Persembahan Qasidah
Pidato Kemuncak oleh
1. Dato’ Seri Tuan Guru Haji Hadi Awang (Naib Ketua Ulama Islam Sedunia)
2.Sheikh Ahmad Hammad Al Khalili        
3. Sheikh Mustafa Tahan Kuwait
4. Sheikh Salman Audah
5. Pemimpin Gerakan Islam Dunia
12:00 am
Bersurai

Sumber: Pas.org